واکنشی به روایت اخیر موسوی‌خوئینی‌ها از خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر | پرسه در دمشق
انتخاب نوشت: با گذشت شش ماه از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، موضوع نقد خاطرات روزشمار خاطرات ایشان از سوی برخی از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی مجددا مطرح شده است که دفتر نشر معارف انقلاب با استقبال از ارزیابی و نقد این مجموعه از آثار، نکاتی را یادآوری کرده است.

تصاویر | پرسه در دمشق