بهره برداری 3700 هکتار از اراضی پایاب سد عمارت گرمی

تصاویر | هتل درختی در جنگل‌های کاج نروژ!
تسنیم نوشت: سه هزار و 700 هکتار از اراضی پایاب سد عمارت در راستای بهبود اراضی با اعتبار 120 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی آغاز و تا شهریورماه سال 97 آماده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

تصاویر | هتل درختی در جنگل‌های کاج نروژ!