پرسپولیس بهترین تیم ایرانی دنیا اما نهم در آسیا!

تصاویر | معبد داش‌کسن
بهترین تیم ایران در فوتبال جهان در رده نهم آسیاست.

تصاویر | معبد داش‌کسن