انتصاب تازه در سیما

تصاویر | مسافران نوروزی در پاسارگاد
با حکم مرتضی میرباقری، معاون سیما، سیدغلامرضا میرحسینی به سمت مشاور اجرایی معاونت سیما منصوب شد.

تصاویر | مسافران نوروزی در پاسارگاد