توضیح تهیه‌کننده «مادر قلب اتمی» درباره تحریم حوزه هنری

تصاویر | مسابقات تنیس آزاد فرانسه
سیدامیر سیدزاده درباره شایعاتی که مبنی بر تحریم فیلم «مادر قلب اتمی» از سوی حوزه هنری در فضای مجازی منتشر شده است، توضیح داد.

تصاویر | مسابقات تنیس آزاد فرانسه