راه اندازی ستاد صنعت نفت و انرژی دکتر روحانی

تصاویر | مریخ‌نورد جدید ناسا را ببینید
این روزها تمام زندگی من شده، کار ستادی، مناظره، مصاحبه، سخنرانی، هم‌اندیشی و بخشی از وقتم نیز در اتاق ایران و عراق سپری می‌شود. در تمام این مدت فقط یکبار به دفتر خودم سر زدم.

تصاویر | مریخ‌نورد جدید ناسا را ببینید