ضرغامی: روحانی را رقیب اصلی خود می‌دانم

تصاویر | فستیوال سوارکاری چلتنهام ۲۰۱۷
رئیس اسبق رسانه ملی در کانال تلگرامی خود نوشت: منتقد روحانی و عملکرد فردی و دولت او هستم و وی را رقیب اصلی خود می‌دانم.

تصاویر | فستیوال سوارکاری چلتنهام ۲۰۱۷