اسنودن به انتخاب ترامپ واکنش نشان داد

تصاویر | صد دانه یاقوت …
ایرنا نوشت: به گزارش امروز (جمعه) خبرگزاری فرانسه، کارمند سابق آژانس امنیت داخلی آمریکا درارتباطی تصویری گفت: ‘ برای جهانی بهتر، نباید به اوباما امید داشته باشیم و از دونالد ترامپ بترسیم. باید خودمان جهان را بسازیم.’

تصاویر | صد دانه یاقوت …

دانلود مستقیم تلگرام فارسی