کارگردان”گشت ارشاد2″: نسخه قاچاق فیلم در بازار همان است که به صداوسیما دادیم تا آگهی اش را پخش کنند

تصاویر | شیکاگو یا دشت پیاز!
روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشت: اگر پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را در پیاده‌رو‌ها دیدید، زیاد تعجب نکنید. فیلم «گشت2» که هنوز روی پرده سینماهاست در غیرممکن‌ترین شکلی که می‌شد توقع داشت به بیرون درز کرده است و همین ماجرا باعث شده است عوامل این فیلم، دست به دامان قانون برای جلوگیری از پخش بیشتر فیلم بشوند.

تصاویر | شیکاگو یا دشت پیاز!