کارگردان”گشت ارشاد2″: نسخه قاچاق فیلم در بازار همان است که به صداوسیما دادیم تا آگهی اش را پخش کنند

تصاویر | شیکاگو یا دشت پیاز!روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشت: اگر پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را در پیاده‌رو‌ها دیدید، زیاد تعجب