اولین سخنان قالیباف بعد از انصراف:متهم کردن دولت به دروغگویی/برای پایان وضع موجود موتلف شدیم

تصاویر | شصت و نهمین سالگرد روز نکبت در فلسطین
ایسنا نوشت:قالیباف در مصلای تهران گفت: امروز همه باهم موتلف شدیم برای پایان دادن به وضع موجود تا بگوییم دولت چهار درصدی و دولت حرف نمی خواهیم.

تصاویر | شصت و نهمین سالگرد روز نکبت در فلسطین