اقدامات دولت برای مقابله با بحران بی‌آبی در استان‌های جنوبی کشور

تصاویر زمین تمرینی تیم ملی در دبی و توضیحات یکی از مسئولان باشگاه ایرانیان
دولت تلاش خود را برای رفع دغدغه مردم استان های جنوبی کشور به خصوص سیستان و بلوچستان نسبت به تامین آب شرب مضاعف کرده است. در همین رابطه جلسه شورای عالی آب عصر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

تصاویر زمین تمرینی تیم ملی در دبی و توضیحات یکی از مسئولان باشگاه ایرانیان