روسیه حاضر به تقسیم منطقه نفوذ در سوریه نخواهد شد

تصاویر | جشن کریسمس در چهارگوشه جهان
یک کارشناس سیاسی روس اعلام کرد پذیرش آتش بس در سوریه به این معنی نیست که روسیه حاضر به تقسیم منطقه نفوذ در سوریه خواهد شد.

تصاویر | جشن کریسمس در چهارگوشه جهان