بیانیه جامعه ورزش استان زنجان در حمایت از روحانی

تصاویر | جشن ثبت ملی شهر گیوه‌بافی
چشم امید ما به انتخاب دوباره آقای دکتر حسن روحانی و تداوم یابی برنامه های بهتر و کامل تر شده ایشان که مملو از تدبیر و امید می باشند، دوخته شده است.

تصاویر | جشن ثبت ملی شهر گیوه‌بافی