موسیقی فولکلور آذربایجان در تالار رودکی

تصاویر | جشنواره موسیقی محلی نواحی شرق کشور
امامیار حسن‌او، نوازنده کمانچه از جمهوری آذربایجان با همنوازی سازهای کوبه‌ای بابک خادمی در تهران کنسرت می‌دهد.

تصاویر | جشنواره موسیقی محلی نواحی شرق کشور