روحانی:با لحن تند به جایی نمی‌رسیم/والله جز اعتدال راه دیگری نیست

تصاویر | تولد نوزاد ۲۴ انگشتی در خراسان
رییس جمهور در ضیافت افطار با اصحاب رسانه، فعالیت و کار در عرصه رسانه را کار پیامبری و مقدس دانست و تاکید کرد: همان طور که قرآن می گوید رسول باید امین باشد، همه رسانه ها نیز باید واقعیت ها و حقایق این جامعه را به خوبی به مردم ابلاغ کنند و به دنبال تحقق اهداف ملی باشند.

تصاویر | تولد نوزاد ۲۴ انگشتی در خراسان