تیراندازی در فرانسه

تصاویر | تنبیه اجتماعی اخلال‌گران چهارشنبه‌سوری
واحد مرکزی خبر نوشت: مرکز خدمات اضطراری محلی در منطقه گراس فرانسه در پی تیراندازی در مدرسه ای به ساکنان توصیه کرد در خانه هایشان بمانند.

تصاویر | تنبیه اجتماعی اخلال‌گران چهارشنبه‌سوری