تصویر وزیرخارجه بازرگان در اینستاگرام عارف /چند سکانس از زندگی ابراهیم یزدی

تصاویر | آیین تکریم و معارفه وزیر آموزش و پرورش
محمدرضا عارف در پیامی درگذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفت

تصاویر | آیین تکریم و معارفه وزیر آموزش و پرورش