پرسپولیسی‌ها اردوی شب بازی را هم تحریم کردند

تصاویر | آتش‌سوزی یک پاساژ دیگر در مرکز تهران
بازیکنان تیم پرسپولیس به هتل نرفته و اردوی پیش از بازی با ذوب‌آهن را برپا نکردند.

تصاویر | آتش‌سوزی یک پاساژ دیگر در مرکز تهران