روزهای سرد ورزش زنجان

تسهیلات جدید برای مشمولان سربازی/ بخشش اضافه خدمت مشمولان با دستور رهبر انقلاب
اسدالله قربان زاده* – چند هفته قبل که برای تمرین دوومیدانی و دیدار دوستان ورزشی به مجموعه ورزشی انقلاب زنجان رفته بودم، با صحنه هایی جالب روبه رو شدم.

تسهیلات جدید برای مشمولان سربازی/ بخشش اضافه خدمت مشمولان با دستور رهبر انقلاب