خیام طراح مثلث در رباعی/ زبان، اندیشه، مضمون

تساوی تیم های فوتبال داماش گیلان و شهرداری ماهشهر
آنچه که در اسناد موجود است این که غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری روز ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور به دنیا آمد و۱۲ آذر ۵۱۰ در نیشابور درگذشت. خیام را با اسامی و القاب دیگری نظیر خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النّیسابوری هم می شناخته اند.

تساوی تیم های فوتبال داماش گیلان و شهرداری ماهشهر