نگذارید کسانی بیایند که عرصه را بر مردم تنگ می کنند/ من به روحانی رای می دهم

ترک منازعات سیاسی در شورای شهر ضروری است/لزوم ایجاد درآمدهای پایدار شهری
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه من به روحانی رای خواهم داد، گفت: با حمایت از دولت روحانی نگذارید کسانی بیایند که عرصه را بر مردم تنگ می کنند.

ترک منازعات سیاسی در شورای شهر ضروری است/لزوم ایجاد درآمدهای پایدار شهری