مدیر ارتباطات ترامپ استعفا داد

ترامپ و راه جدای آمریکا از اتحادیه اروپا
مهر نوشت: رسانه‌ های آمریکایی از استعفای مدیر ارتباطات کاخ سفید خبر می دهند.

ترامپ و راه جدای آمریکا از اتحادیه اروپا