برگزاری روز ایران در نمایشگاه کتاب بولونیای ایتالیا

ترامپ طرفداران خود را به مبارزه فراخواند
پنجاه و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب بولونیا در ایتالیا با حضورموسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، دیروز (14 فروردین) افتتاح شد.

ترامپ طرفداران خود را به مبارزه فراخواند