وزیر خارجه ترکیه به اروپا هشدار داد

ترامپ از ارائه مدرک درباره شنود مکالماتش خبر داد
واحد مرکزی خبر نوشت: وزیر امور خارجه ترکیه که کشورش در هفته های اخیر با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله هلند وارد یک بحران دیپلماتیک وخیم شده است، به رهبران اروپایی هشدار داد مسیری که در پیش گرفته اند به فروپاشی اتحادیه اروپا منجر خواهد شد.

ترامپ از ارائه مدرک درباره شنود مکالماتش خبر داد