مخالفت خانواده نابغه ریاضی با نام‌گذاری معبری به نام «میرزاخانی»/ ۳ دلیل مخالفت پدر مریم میرزاخانی

تحلیل اشپیگل از تهدیدهای ترامپ علیه کره‌شمالی
مهر نوشت: رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران گفت: خانواده مرحوم مریم میرزاخانی با نامگذاری معبری به نام وی مخالفت کردند و معتقد بودند بجای اسطوره سازی باید الگوسازی شود.

تحلیل اشپیگل از تهدیدهای ترامپ علیه کره‌شمالی