نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان با مدیران کردستان

تجربه رانندگی با پژو ۳۰۰۸ که قرار است وارد بازار ایران شود
نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان با مدیران دستگاه های اجرایی استان با حضور معاون سیاسی، اجتماعی استاندار کردستان برگزار شد.

تجربه رانندگی با پژو ۳۰۰۸ که قرار است وارد بازار ایران شود