دلیل رامین برای انتخاب شماره ۲۴ چیست؟

تاکید وزیر ارشاد بر اهمیت نقش پژوهش در آسیب شناسی اجتماعی
رامین رضاییان لژیونر جدید فوتبال ایران در تیم جدیدش شماره ۲۴ را خواهد پوشید.

تاکید وزیر ارشاد بر اهمیت نقش پژوهش در آسیب شناسی اجتماعی