کاخ سفید دیپلمات‌های روس را جاسوس خطاب کرد!

تأثر یک نماینده از جمع‌آوری گورخواب‌ها
ایرنا نوشت: شبکه تلویزیونی ‘سی ان ان’ به دنبال اخراج دیپلمات های روسیه از خاک آمریکا گزارش داد: کاخ سفید دیپلمات های اخراج شده را جاسوس روس ها عنوان کرد.

تأثر یک نماینده از جمع‌آوری گورخواب‌ها