فرار تـاجر از پرداخت هزینه های زندگی فرزندان

بیرانوند بالاخره کلین شیت کرد/ سید و حاجی گل کاشتند
ایران نوشت:قاضی دادگاه خانواده، پدر ثروتمند دو پسر دانشجو که از پرداخت هزینه زندگی و تحصیل فرزندانش شانه خالی کرده بود را ملزم به پرداخت نفقه ماهانه آنها کرد.

بیرانوند بالاخره کلین شیت کرد/ سید و حاجی گل کاشتند