طرح تشدید تحریم‌های کره‌شمالی تصویب شد

به بهانه آویختن کفش‌های ابراهیم صادقی /خداحافط وفادار نارنجی
واحد مرکزی خبر نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه به اتفاق آرا طرح تشدید تحریم‌های کره شمالی را تصویب کرد.

به بهانه آویختن کفش‌های ابراهیم صادقی /خداحافط وفادار نارنجی