آیین افتتاح مرکز تندرستی دانشگاه مازندران

بهره برداری از 25پروژه حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران در هفته دولت
به مناسبت فرا رسیدن هفته ی دولت، آیین افتتاح سالن تندرستی دانشگاه مازندران برگزار گردید.

بهره برداری از 25پروژه حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران در هفته دولت