رایزنی سفیر ایران در عراق با نوری‌مالکی

بهبود رتبه ریسک ایران از ۷ به ۶
ایسنا نوشت: سفیر ایران در عراق ، با معاون رئیس جمهور عراق دیدار و گفت وگو کرد .

بهبود رتبه ریسک ایران از ۷ به ۶