تصاویر | تهران؛ ۴۱ درجه سانتیگراد

بشار رسن: هیچ تیمی نمی‌تواند از پس پرسپولیس برآید/ پاقدمم برای پرسپولیس خوب بود/ یک شناسنامه دارم
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور نیمه دوم تیرماه تا پایان نیمه اول مرداد ماه اوج گرمای تابستان در کشور است. شهر تهران نیز در افزایش دما از دیگر شهرها مستثنی نبوده و این روزها با گرمای طاقت‌فرسا مواجه است. بالاترین دمایی که امسال تهران تاکنون تجربه کرده ۴۱ درجه سانتیگراد است.

بشار رسن: هیچ تیمی نمی‌تواند از پس پرسپولیس برآید/ پاقدمم برای پرسپولیس خوب بود/ یک شناسنامه دارم