فیلم | چهره‌ای از فرزاد حسنی در آغاز کار اجرا که قطعا به یاد ندارید

«بستنی فروشی نادر» در رادیو نمایش
تصاویری از اولین روزهای کار فرزاد حسنی به عنوان مجری را در ویدئوی زیر می‌بینید که بعید است به یاد داشته باشید.

«بستنی فروشی نادر» در رادیو نمایش