پسرِ خسرو شکیبایی همبازی همسر شهاب حسینی شد

بزرگ‌ترین حمله سایبری جهان در راه است
پوریا شکیبایی، فرزند زنده‌یاد خسرو شکیبایی به نمایش «دریبل» پیوست.

بزرگ‌ترین حمله سایبری جهان در راه است