تفسیر قصه‌های عاشقانه و عارفانه مولانا از زبان عبدالجبار کاکایی

بر سر تراکتور با هیچ‌کس معامله نمی‌کنیم
باغ موزه هنر ایرانی، کارگاه مولوی شناسی را با حضور عبدالجبار کاکایی برگزار می‌کند.

بر سر تراکتور با هیچ‌کس معامله نمی‌کنیم