فریادها و سلفی مسافران نوروزی پایتخت پشت درهای بسته کاخ سعدآباد

برگزیده تصویری مراسم رونمایی از گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس را ببینید
روزنامه ایران نوشت: گردشگران پشت درهای فلزی کاخ «سعد آباد» به نشانه اعتراض فریاد می‌زنند. خیابان پر شده از مردمی که پشت در اصلی کاخ برای دیدن کوشک‌های قاجاری و پهلوی آه می‌کشند. خیلی‌هایشان از شهرهای دور برای بازدید از سکونت ییلاقی شاهان قاجار خود را به میدان شلوغ و پرترافیک «دربند» رسانده‌اند.

برگزیده تصویری مراسم رونمایی از گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس را ببینید