اینفوگرافیک | تلفات ناشی از غرق شدگی در ۱۵ سال گذشته (۱۳۹۵-۱۳۸۰)

برگزاری آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی یزد
در اینفوگرافیک زیر تلفات ناشی از غرق شدگی در ۱۵ سال گذشته طی سالهای ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۵ را می‌بینید.

برگزاری آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی یزد