تصاویر برگزیده‌ مسابقه عکاسی از پرندگان در سال ۲۰۱۷

برندگان «ادابازی» چقدر جایزه می گیرند؟
در گزارش زیر تصاویر منتخبی از برگزیده‌های مسابقه عکاسی پرندگان سال ۲۰۱۷ را مشاهده می‌کنید.

برندگان «ادابازی» چقدر جایزه می گیرند؟