اولین استقلالی از این تیم جدا شد

برنامه ویژه تلویزیون برای روزه اولی‌ها
اولین بازیکن استقلال رسما از این تیم جدا شد.

برنامه ویژه تلویزیون برای روزه اولی‌ها