خارجی‌ها جذب شیرهای بی‌یال و کوپال تناولی شده‌اند

بررسی رسالت صدا و سیمای استان زنجان در حوزه ورزش
در مراسم اختتامیه نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» که امروز در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، توجه نمایشگاه‌ها و رسانه‌های خارجی به این مجموعه مورد تاکید قرار گرفت.

بررسی رسالت صدا و سیمای استان زنجان در حوزه ورزش