وقتی جاده قوز در می‌آورد!

برد پانیونیوس با گلزنی مسعود شجاعی
محمدرضا ثقفی این کارتون را در روزنامه شرق منتشر کرده است.

برد پانیونیوس با گلزنی مسعود شجاعی