فیلم | واکنش جرارد، اوون، لینکر و فردیناند به معجزه بارسلونا

برد ارزشمند شاگردان کاظمی در جدال پایین جدولی‌ها/ ماشین به جاده لیگ برگشت
واکنش استیون جرارد، گری لینکر، ریوفردیناند و مایکل اوون پس از به ثمر رسیدن گل آخر بارسلونا به پاری سن ژرمن در دقیقه ۹۵ را ببینید.

برد ارزشمند شاگردان کاظمی در جدال پایین جدولی‌ها/ ماشین به جاده لیگ برگشت