تراکتورسازی با آخرین شاکی خارجی هم تسویه‌حساب کرد

برای مهدی طارمی که نسنجیده حرف می‌زند!
باشگاه تراکتورسازی با آخرین شاکی خارجی خود هم به‌طور کامل تسویه‌حساب کرد.

برای مهدی طارمی که نسنجیده حرف می‌زند!