افزایش سه برابری درآمد گندمکاران

برای افشین یداللهی نازنین/ نبودنت را ترانه‌ای ساز کن
ایسنا نوشت: جلسه شورای معاونین و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

برای افشین یداللهی نازنین/ نبودنت را ترانه‌ای ساز کن