مرسدس بنز گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند؟

برانکو-ربیع‌خواه؛ در آستانه جدایی
در حالی که دولت آلمان تاکنون هیچ واکنشی به شایعه استفاده مرسدس بنز از نرم افزارهای غیر قانونی برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای دیزل نشان نداده، اما دور جدید آزمایش ها در این رابطه آغاز شده است.

برانکو-ربیع‌خواه؛ در آستانه جدایی