روایتی نانشنیده از سخنان رجوی درباره نفوذ منافقین در بیت امام

بدشانسی‌های منصوریان تمامی ندارد/پای عظیم گوک هم شکست!
سازمان منافقین و مسعود رجوی هرگز به طور علنی و رسمی اعلام نکردند که سازمان مسئول انفجار دفتر نخست وزیری جمهوری اسلامی در 8 شهریور 60 بوده است. آنها همواره این موضوع را کتمان می‌کردند.

بدشانسی‌های منصوریان تمامی ندارد/پای عظیم گوک هم شکست!