«فاوست» گوته نقد و بررسی می‌شود

بخشودگی جریمه بیمه نامه موتورسیکلت ها تا 30دی
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه نهم آبان، به نقد و بررسی «فاوست» گوته اختصاص دارد.

بخشودگی جریمه بیمه نامه موتورسیکلت ها تا 30دی