فدراسیون جهانی به اسکی روی آب بانوان ایرانی با حجاب اسلامی مجوز داد

باهوش مثل کی‌روش، جذاب مثل تیم ملی
فدراسیون جهانی اسکی روی آب (IWWF) موافقت خود را برای حضور بانوان اسکی روی آب ایران با پوشش اسلامی در رقابت‌های آسیایی و جهانی اعلام کرد.

باهوش مثل کی‌روش، جذاب مثل تیم ملی